smedens-hage

Fokus på bærekraftige løsninger i byggetiden

Når et boligområde som dette skal utvikles, kreves det mye energi. Det hviler derfor et stort ansvar på utbygger for å bidra til å redusere miljøavtrykket til prosjektet.

Under byggetiden:

 • Byggeprosessen utføres i tråd med en miljøoppfølgingsplan for prosjektet. Det er utført en ombruksanalyse av eksisterende bebyggelse og flere bygningselementer gjenbrukes av prosjektet og andre interessenter. 
 • Riving og grunnarbeider gjennomføres fossilfritt. 
 • Betongen som brukes er lavkarbonbetong som gir et mindre miljøavtrykk. 
 • Bruk av miljøvennlige gipsplater med 68% redusert CO2-utslipp sammenliknet med en vanlig gipsplate. 
 • Precut av materialer som gir mindre transport og avfall. 
 • Fjernvarme blir under byggeprosessen benyttet til oppvarming av byggene.
 • Kildesortering av avfall har sorteringskrav på 90%, samt at det er krav til maks 25 kg avfall pr. kvm.

Bærekraftig også etter byggetiden:

 • Valg av materialer og løsninger med lang levetid og lite vedlikeholdsbehov. Bruk av anerkjente underleverandører.
 • Lavt varmetap gjennom vegger, dører og vinduer som følge av god isolering og nye, solide produkter.
 • Energibesparende oppvarming med vannbåren gulvvarme fra Oslofjord Fjernvarme. Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning i alle rom, som gir jevnt og godt inneklima året rundt.
 • Individuelle varmestyring i stue/kjøkken samt baderom.
 • Grønne tak for god drenering og et liv for blomster og bier.
 • Gode løsninger for bildeling, el-bil lading, el-sykler m.m.
 • Lilleholtet som felles samlingspunkt og ekstra rom for gjester.

BACKE – en entreprenør med sterk lokal forankring
Totalentreprenør på Smedens Hage er Backe Stor-Oslo, med kontor på Lysaker – kun et steinkast fra byggetomten. Det legges vekt på lokal kunnskap, nærhet til prosjektet og ryddighet på alle områder i byggeprosessen.

Alle som arbeider på byggeplassen skal ha lovlige og ryddige arbeidsvilkår, og dette følges systematisk opp med alle entreprenører og leverandører i prosjektet. Et godt arbeidsmiljø er en grunnleggende forutsetning for et vellykket arbeid. Vi jobber for at alle som arbeider på våre bygge- og arbeidsplasser skal oppleve god trivsel, høy motivasjon og stor arbeidsglede.


Videre fremdrift på byggeplassen
Det skal bygges totalt 9 bygg på tomten med felles underliggende garasjekjeller. Disse byggene vil utføres som prefabrikkerte bygg av stål og betong. Montasje av råbyggene (bæresystem) vil pågå i omlag ett år og forløpe i rekkefølgen som vist på bildet. Straks råbyggene er på plass vil det monteres tak og vegger slik at innvendig arbeid kan starte.